بنده ابوالفضل طلا هستم. ٤٠ سالمه . از تهران .
خوش سليقه و خوش استايل