سلام
ظفری هستم
اموزش دیده توسط تیم حرفه ای دیدوگرام💥
لیسانس روانشناسی دارم و بخاطر رشته دانشگاهیم روابط عمومی خیلی خوبی دارم💥
باحوصله و صبور و خوش اخلاق در پاسخ به دایرکت ها💥
از همکاری با من پشیمون نمیشید💫