۱پیج مزون اوج را داشتم وکلی فروش داشتم براشون
۲حرفه ام طراحی لباس هم هست
۳روابط عمومی بالا۴
۴پر انرژی
۵با عشق کار میکنم
۶خدمت به انسانها