رویا رنجبر هستم قبلا شاغل بودم .شغلم ارایشگر ومزون دار بودم بخاطر یه سری شرایط الان خانه دار هستم