اشنایی با الگوریتم اینستاگرام
تدوین ویدیو و عکس با اپلیکیشن های مطرح
اشنایی کار با فتوشاپ
مسلط به زبان انگلیسی ( ترجمه و درک)
هزینه یک پست : عکس ۳۰۰ هزار تومان – ویدیو ۴۰۰هزارتومان
هزینه یک استوری : ۲۰۰ هزارتومان
درصورت نیاز به ترجمه یا تولید پست و استوری به زبان انگلیسی به نرخ بالا ۱۵۰ هزار تومان اضافه میگردد.