سلام
زینب هستم
آموزش دیده توسط متخصصان دیدو گرام
در زمینه ادمین فروش و دایرکت و تولید محتوا در خدمت شما هستم
اشنایی با ابزار های زیر
vllo
vn
capcut
snapseed
picsart
inshot
…..
در مورد جداگانه بودن تولید محتوا، ایدت عکس، هزینه ب صورت جدا گرفته میشود
در صورت امکان پیام بگذارید