چهار سال ادمین بودم زبان ترکیه ای . ادیت . کپشن نویسی . تولید محتوا . ترجمه ترکیه ای ب فارسی انجام میدم . ادیت فیلم . طراحی‌ برای استوری‌. و……. انجام میدم