بیش از ۴ سال سابقه ادمینی و مدیریت و مشاوره بیش از ۳۰ پیج کاری
ادمین تعامل و تولید محتوا
مشاوره برای رشد پیج اینستاگرام
ایده های تولید محتوا