حسابدار بخش بازرگانی. مهارت ایلستریتور.فتوشاپ. icdl . تایپیست کار حرفه ای