ادمین پیج shahine_mohajer
ساکن ترکیه
همکاری فقط از طریق دورکاری