من کار هنری انجام میدادم هنوزم گاهی وقتا انجام میدم مثل شمع و سفال
روابط اجتماعی خوبی دارم برای جذب مشتری
با ابزارهای فتوشاپ و پیکس آرت آشنا هستم و کار کردم
کارهای ادیت و طراحی عکس هم انجام دادم