خانم لطفی هستم تو پیج پسرم کار بلاگری میکنم فن بیان خوبی در کارها دارم میتونم با مشتری با روی باز حرف بزنم و با صبوری و اخلاق خوش باهاشون همکاری کنم