متولد سال ۷۹ و دانشجوی کارشناسی پیوسته رشته‌ مهندسی کامپیوتر هستم.