بعنوان ادمین پیجهای هنری و فروش عده ای از آشنایان قبلن کار کردم و به واسطه فن بیان و روابط اجتماعی بالا در جذب مشتری موفق بودم