صفوراعباسی هستم متولد ۷۴.متاهل و یک فرزند. مربی فیتنس و trx
پیج ورزشی خودم و پیج باشگاه ورزشی که مشغول هستم را اداره میکنم.
مدیریت از روند کارم راضی هست.کار با اینشات را بلدم. تا حدودی هشتک گذاری. هزینه طراحی یک استوری ۳۰۰ تومن. طراحی یک پست ویدیویی با اینشات ۵۵۰ تومن