با پیج لباس کودک و بزرگسال همکاری داشتم.
کارهای هنری و افکت گذاری تبلیغ. پست. استوری. و پاسخگویی دایرکت انجام دادم
مقطع تحصیلی کارشناسی گرافیک