فاطمه بلوچ هستم با شرکت در دوره دیدوگرام و کسب مهارت های لازم ،با صبر و حوصله و برخورد حرفه‌ای پاسخ‌گوی مشتری های عزیز شما هستم.