جواب دهی دایرکت و کامنت و ثبت سفارش ب صورت تمام وقت❤️