فروغ عبادی هستم ادمین اینستاگرام و هزینه ساخت استوری ۱۰۰ هزار تومان و طراحی یک پست ۳۰۰ هزار تومان و مدیریت کامنت و پاسخگویی‌ بین ۳ تا ۶ میلیون هست