من فهیمه هستم بسیار متعهد با فن بیان و روابط اجتماعی بالا که کلی دوره برای جذب مشتری گذروندم خوشحال میشم که باهاتون همکاری داشته باشم😊