سلام ودرود جبرئیل زاده هستم ادمین دایرکت وکامنت آموزش دیده توسط دیدوگرام آشنایی با محیط اینیستا ام وتوانایی کار با برنامه های اینشات وپیکس آرت