افتخار آموزش در دوره کامل دیدوگرام را دارم
ادمین دایرکت و کامنت هستم
پاسخگویی در زمان مناسب با لحن مناسب
متعهد و وظیفه شناس
صبور و دلسوز و با اخلاق در کار
مسلط به برنامه های inshotوvnوmeituبه صورت حرفه ای هستم
کافیه یک هفته بهم اعتماد کنید تا نتیجه را از نزدیک ببینید.
هزینه ادیت عکس و فیلم بر اساس توافق
هزینه دایرکت و کامنت ۲.۰۰۰.۰۰۰