مهندس فناوری اطلاعات هستم مدیر تیم کارآفرینی فناورانه ادمین سایت و پیج
هزینه طراحی پست ۲۰۰ هزار تومان
طراحی استوری ۱۰۰ هزار تومان
سناریو نویسی ۴۰۰ هزاز تومان
مدیریت کامل پیچ ۱۵ میلیون تومان