سلام مبینا شرق هستم
به صورت تمام وقت مایلم برای پیرفت و بهتر شدن پیجتون تمامه وقت و انرژیم رو صرف پیجتون کنم