پیج فروشگاهی فروش کرم و لوازم بهداشتی داشتم قبلا خودم
پیج فردشگاهی فروش لباس زنانه داشتم
ادمین پیج زنانه بودم
ادمین پیجی در خصوص خودکارسازی فرایندها
ادمین کامنت و داریکت بودم