سلامم من ملینا هستم ادمین غیرحضوری دایرکت و کامنت و ثبت سفارش 🤗
✅روابط عمومی بالایی دارم
✅خیلی با حوصله و صبر هستم
✅میتونیم باهم همکاری های خوبی داشته باشیم تا باعث بازدهی بیشتر پیجتون بشه…
✅خوشحال میشم باهم همکاری داشته باشیم ☺️🩷