ملیکه حیدرزاده هستم در حـوزه های طراحـی گرافیکـی – کارگردانـی و ادمینی اینستاگرام فعالیت میکنم
دارای مدرک کارشناسـی کارگـردانی و مدرک ادمـینی از آکادمـی مریم مجیدی نـژاد
خلاق ، ایده پرداز ، آشنا به تکنیک های رشو و افزایش فالوور ، مسئولیت پذیر ، فعال و مشتاق به کسب تجربه