سلام شایان فر هستم کار نقاشی را به صورت حرفه ای انجام و آموزش میدهم در قسمت طراحی و انتخاب مضمون با کار های مختلف قوی هستم در پیج خودم فعال هستم