سلام مهدیه هستم
توسط گروه حرفه ای دیدوگرام آموزش دیده ام 🌹
ادمین پاسخگوبه دایرکت وکامنت وثبت سفارش 🌸
بنده مسئولیت پذیر ومتعهد هستم وتمام سعیم رو میکنم تاکارم را به بهترین نحو انجام بدم وبطور منظم وسریع دایرکت هارو پاسخ دهم🌸
باصبروحوصله وبرخورد خوش بامشتری فروش شماراافزایش میدم🌸
باعث افتخارم هست که باشماهمکاری کنم .🙏