مهسا هستم تلاش دار م در حفظ ، نگهداری و ارتباط بامشتری و ثبت سفارش سریع دلسوزانه به شما و پیجی که میدونم مدت هاست براش زحمت کشیدید کمک کنم
دوره های تیم حرفه ای دیدوگرام ونوین رو هم در همین باب آموزش دیدم
باهم میتونیم تجربه هامون رو بیشتر کنیم