‌ ❥•┈❀🦋❀┈•❥

ازدیاد‌جوانان‌‌جدبد‌در‌تکنولوژی‌و‌شبکه‌های‌اجتماعی‌بیش‌از‌بیش،
نیاز‌به ادمین‌های‌اینیستاگرام‌حرفه‌ای‌افزایش‌یافته‌است.

من‌مهسادین‌پرورهستم❣🤝🏻
به‌عنوان‌یک‌ادمین‌اینیستا‌گرام‌باتجربه‌من‌قادر‌م‌به‌ایجادو‌تحول
به‌محتوا‌های‌جذاب‌و‌متناسب‌باهدف‌فروش‌‌و‌ارتباط‌با‌مخاطبان
کمک‌کنم.بادانش‌فن‌در‌زمینه‌ی‌خرید‌اینترنتی‌و‌بازار‌یابی‌دیجیتال،
میتونم‌به‌توسعه‌و‌رفع‌مشکلات‌صفحه‌شما‌کمک‌کنم🚩

وضایف‌و‌دستاورد‌ها
‌ 🤍⃟
╰──────•◈•──────╯

✔مدیریت‌و‌تنظیم‌پروفایل‌ها‌و‌پست‌های‌اینیستاگرام

✔تحلیل‌و‌گزارشگیری‌عملگرد‌پروفایل‌اینیستا‌گرام

✔بررسی‌و‌پاسخ گویی‌به‌کامنت‌ها‌و‌پیام‌هایدریافتی‌در‌اینیستاگرام

✔برنامه‌ریزی‌و‌اجرای‌رویداد‌هاو‌کمپین‌های‌تبلیغاتی‌در‌اینیستاگرام

✔و‌همچنین‌کار‌با‌برنامه‌های‌:
اینیستاگرام
اینشات
پیکسارت
کپ‌کات
متن‌گرام
و….

باانگیزه،متعهد‌و‌با‌روحیه‌همکاری،من‌تمام‌تلاشم‌
را‌برای‌بهبود‌نمونه‌کارمان‌‌میکنم🙏🏼💗

❥•┈❀🦋❀┈•❥