درود
میناهستم. 👩‍💼
*آموزش دیده توسط گروه حرفه ای دیدوگرام.
*دارای روابط عمومی خوب برای ارتباط بامشتری.
*خوش برخوردومنظم ودارای صبر.
*پاسخ گویی سریع وقت شناس و مسئولیت پذیر.
(ازهمکاری باشما خوشحال میشم❤🌷)