فعالیت بنده هم در حوزه پیج های بیوتی(سالن ها و لاین های زیبایی) و هم پیج های فروشگاهی است.
ساخت انواع ویدیو و استوری و استوری موشن