وقت بخیر ✋🏻خانم ناصری هستم
دوره دیده دیدوگرام و ادمین دایرکت و کامنت و ثبت سفارش مشتری
با صبرو حوصله و برخورد مناسب بامشتری فروش شما افرایش پیدا
میکنه به شدت مسئولیت پذیر وبراکارم ارزش قائلم
ب رشد پیجتون کمک میکنم
میتونید روی کمک من حساب کنید 😊
مهارت من
✅ثبت سفارش
✅تعامل پیج
✅پاسخگویی سریع