کارمندهستم23سالمه و از ساعت 13به بعد میتونم همکاری داشته باشم در طول روز هم صبح که سرکار هستم وقتای آزادم میتونم کار انجام بدم سابقه ی ادمینی برای یه پیج مذهبی تولید محتوا انجام میدادم. قیمت کارها توافقی بود و خیلی راه میومدم با کارفرما.