فردی با پشتکار بالا
تحصیلات کارشناسی ارشد
آشنا به فنون مشتری مداری
تازه کار