من دانشجو هستم و در حال ا‌پلای برای دوره دکترا و تو این دوره که خونه هستم ترجیحم اینه کار فوتوشاپ و دور کاری انجام بدم و بسیار برام جذابه