سلام
تجربه این کار رو ندارم
۸سال سابقه بازرگانی (مدیر بازرگانی )
۲سال سابقه فروش (رئیس فروش)