درود برشما؛
هایده هستم یک طیاری 😍🤪
متخصص در پاسخگویی به کامنت ها و دایرکت و ثبت سفارش مشتریان 🧑🏻‍⚕️
برقراری روابط اجتماعی خوب و صمیمی و همچنین برقراری تعامل با لحن صمیمانه با مشتریان 👩🏻‍💻
صبور و مسئولیت‌پذیر در کارها😁😊