ادمین مهربون ، صبور و پرتلاش
دارای روابط اجتماعی بسیار خوب با افراد