تسلط کامل به پلتفرم اینستا و نرم افزار اینشات و دیگر نرم افزار ها ادیت عکس ,فیلم و پاسخگویی سریع به مشتری طراحی استوری تولید محتوا دارای انرژی زیاد و انگیزه کافی ۲هفته اول امتحانی میتونین رو کارم حساب کنید