پریناز خدادادی هستم. متولد اسفند۱۳۸۸ ، ساکن کرج، دوره ادمینی رو کامل گذروندم ، محصل هستم