دارای مهارت تدوین و ادیت فیلم و عکس برای محتوای مورد نظر
ساعت کاری از 5 عصر تا پاسی از شب