دانشوی رشته پزشکی
مسلط به زبان انگلیسی و آذری
آشنایی به الگوریتم اینستا
توی کشوری که من زندگی می کنم خوشبختانه کلی ایرانی هستش و اینجا الگوریتم اینستا پیج های کاری رو توی استوری ها نشون میده که خودش یک نوع تبلیغات بدون هزینه محسوب میشه .