یسنا رضایی هستم
توسط تیم حرفه ای و کار بلد دیدو گرام اموزش دیدم.
ادمین ثبت سفارش و دایرک و کامنت هستم.
محدودیتی در پیج اقا و خانم ندارم.
از اعتمادتون پشیمون نخواهید شد.
برای همکاری و رشد پیج شما و کمک به شما همه جوره کنارتون هستم.