با سلام تازه وارد این کار میخوام بشم و با هیچ پیجی تا به حال همکاری نداشتم و امیدوارم که به خوبی و با موفقیت شروع به کار کنم و در کنار شما چیز های مفید ی را یاد بگیرم