نیازمند ادمین با مشخصات زیر :
مسلط به فتوشاپ- پریمیر – افتر افکت
ساخت ویدیو با پرده کروماکی
حداقل 3سال سابقه کار با نمونه پیج
بیمه تامین اجتماعی