ادمین مختص استوری مارکتینگ
تولید محتوا و ذهن خلاق برای سناریو نویسی ریلز
تکنیک های رشد پیج رو خوب بلد باشه
تعامل خوبی ب خرج بده
هفته ای دو بار لازمه حضوری بریم فروشگاه برای تولید محتوا