به یک نفرادمین خانم جهت تولید محتوا به صورت حضوری نیازمندیم. پیج کیف و کفش – توانایی تولید محتوای روزانه، آشنایی با نرم افزار ادیت عکس و فیلم، منضبط و ظاهری اراسته و دارای روابط عمومی خوب – ساکن تهران