محمد کمائی هستم…
ادمین اینستاگرام هستم اما سابقه کار ادمینی ندارم،از نظر کار کردن با اینستاگرام خوب بلدم کار کنم با اینستاگرام،پبجای مختلفی داشتم،چه از نظر کاری چه شخصی.
از جمله این پیجا
mohammad.kamaie
mojezeh_gar_khamoosh
se7en-007
0nanosun0
00nanosun00
spacenews069
se7en.news
mohammad.nano1
از سال ۹۲ توی اینستاگرام هستم و کم و بیش با الگوریتماش آشنام.
انتظارم اینه صاحب پیج بام مثل یه دوست باشه